in out refresh
print version

بیمه وجوه در صندوق و در گردش

بیمه وجوه در صندوق و در گردش
بیمه وجوه در صندوق و در گردش
فقدان وجوه نقد و یا اسناد مالی که قابل تبدیل به پول باشند از قبیل چک های بانکی، سفته و اوراق بهادار که موضوع این بیمه نامه می باشند، در اثر بروز خطرات ناشی از آتش سوزی ، صاعقه، انفجار، سیل، زلزله، طوفان، سرقت (دزدی با شکست حرز) و یا تصادف و سیله نقلیه حامل وجوه، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند.

کلیه شرکت ها، کارخانجات تولیدی، بانک ها، صندوق های قرض الحسنه، موسسات اعتباری، فروشگاه های زنجیره ای، آژانس های مسافرتی و ... که جملگی به نوعی با مسئله نقدینگی و نگهداری وجوه در صندوق، در طی شبانه روز و همچنین با نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به نقطه دیگر روبرو هستند می توانند از این نوع پوشش بیمه ای که به نحو مطلوب و گسترده ارایه می شود، استفاده نمایند.