in out refresh
print version

بیمه تولد (ناباروری و نازایی زوجین)

بیمه تولد (ناباروری و نازایی زوجین)

بیمه تولد ( بیمه ناباروری و نازایی زوجین)
بیمه نامه انحصاری شرکت بیمه البرز
 
استفاده از فن آوری نوین در تشخیص و درمان پزشکی، امیدهای جدیدی را در عرصه زندگی انسان امروزه گشوده، به نحوی که امید به زندگی و همچنین کیفیت زندگی نوع بشر را ارتقاء داده است.
یکی از مواردی که در سالهای اخیر از این پیشرفت ها به نحو احسن بهره مند شده، ناباروری است. ناباروری از منظر پزشکی، اختلالی پیچیده است که جهت شناسایی علت آن به بررسی بسیاری از سیستم های فیزیولوژیک بدن نیاز است. روند درمانی یک زوج نابارور از بررسی اولیه آغاز و با اتمام اقدامات تشخیصی و پاراکلینیک ادامه می یابد. مسلماً این روند نه تنها آسان نخواهد بود، بلکه نیاز به مراجعات مکرر خواهد داشت و جمیع عوامل ذکرشده موجب افزایش هزینه های درمانی می شود و پرداخت این هزینه های کلان برای بسیاری از زوجین به سختی امکان پذیر بوده و برای دسته ای از آنها غیرممکن خواهد بود. ازطرفی درصورت عدم درمان وحصول نتیجه می تواند به یک معضل اجتماعی تبدیل شود و نهاد مستحکم خانواده را تحت تاثیر قرار دهد و آسیب های اجتماعی مانند طلاق و حتی آسیب های اقتصادی متعدد مانند کاهش بازده و بهره وری فرد در اثر احیاناً افسردگی،نزاع خانوادگی و برخوردهای نامناسب نزدیکان را برای جامعه به همراه آورد.
از طرفی دولت به عنوان متولی سلامت جامعه، مسئول ارائه خدمات مطلوب بهداشتی درمانی است و براساس ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موظف به ارتقاء عدالت توزیعی، دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش سهم خانواده های کم درآمد و آسیب پذیر از هزینه های درمان و تحمیل هزینه های غیرقابل تحمل سلامت است.
حال باتوجه به تمام موارد اشاره شده در این مجال، شرکت بیمه البرز با دغدغه همیشگی خود مبنی بر ارائه طرح ها و خدمات نوین در عرصه بیمه ای و در راستای سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران، با امید به برداشتن گامی بزرگ جهت حل مشکلات جوانان کشور و تسهیل در امر ازدواج و هدیه آرامش و امنیت پایدار به خانواده های جوان، طرح بیمه نامه ناباروری و نازایی در زوجین را برای اولین بار در کشور و بصورت انحصاری ارائه می نماید.

خلاصه ای از مشخصات بیمه درمان نازایی و ناباروری زوجین

موضوع بیمه:
موضوع بیمه، جبران آن بخش از هزینه های درمانی که برای درمان ناباروری و نازایی هزینه می گردد ونیز هزینه های مرتبط اضافی تحت پوشش که توسط بیمه گر اول جبران نشده است.
بیمه شدگان:
کلیه زوجین جوانی که برای بار اول ازدواج نموده و بیشتر از چهار ماه از تاریخ رسمی ازدواج و ثبت آن در یکی از دفترخانه های رسمی نگذشته و سن زوجه کمتر از چهل سال باشد مشروط بر اینکه این اولین ازدواج هریک از زوجین باشد.
بیمه گذار:
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن باشد.
تعریف نازایی:
نازایی عبارت است از عدم موفقیت در بچه دار شدن پس از یک سال مقاربت بدون هیچگونه جلوگیری در زوج های ازدواج کرده جوان.
دوره انتظار:
دوره انتظار در این بیمه نامه به مدت یک سال شمسی از تاریخ ثبت ازدواج رسمی زوجین در یکی از دفاتر ازدواج می باشد.
مدت بیمه نامه:
مدت این بیمه نامه به میزان ۱۰ سال شمسی تعیین می گردد که تاریخ آغاز آن از زمان خرید بیمه نامه توسط بیمه گذار و پایان آن در انتهای سال دهم بیمه نامه و یا تولد اولین فرزند (هرکدام زودتر حادث شود) خواهد بود.

هزینه های قابل جبران در بیمه نامه تولد:
مجموع تعهدات بیمه گر، بالغ بر 160 میلیون ریال و شامل:
کلیه هزینه های درمان سرپایی یا بستری مربوط به علل نازایی و ناباروری تا سقف 40 میلیون ریال.
جبران هزینه های درمان عیوب مادرزادی منجر به ناباروری قابل درمان هر یک از زوجین تا سقف 20 میلیون ریال.
جبران هزینه اجاره رحم تا سقف 40 میلیون ریال.
جبران هزینه های آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی مرتبط با درمان ناباروری تا 1.500.000 ریال.
جبران هزینه های درمان تالاسمی در نوزاد تا سقف 40 میلیون ریال.