in out refresh
print version

ظرفیت مجازنگهداری شرکت‌های بیمه

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکتهای بیمه (مستقیم) 
بر مبنای اطلاعات آخرین صورتهای مالی مصوب شرکتهای بیمه

                                                                                                           (ارقام به میلیون ریال)
شرکت بیمه
ظرفیت مجازنگهداری
شرکت بیمه
ظرفیت مجازنگهداری
ایران
7,759,138
آرمان
341,609
البرز
1,595,999
نوین
278,168
آسیا
1,595,482
ایران معین
268,470
پارسیان
1,094,085
ما
264,261
دانا
1,003,531
دی
262,776
ملت
691,386
میهن
246,418
کارآفرین
565,845
سامان
237,934
پاسارگاد
515,941
سرمد
85,792
توسعه
457,545
تعاون
64,586
معلم
423,301
آسماری
33,537
سینا
422,057
امید
30,934
کوثر
393,764
حافظ
30,376
رازی
364,930
                                                                             
جدول مذکور مطابق با آیین نامه مکمل آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم (شماره 1/55)، تهیه و بروز رسانی شده است بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی نصابهای فوق ملاک عمل نگهداری ریسک می باشد.
آخرین ظرفیت مجاز قبولی اتکایی شرکتهای بیمه
                                                                             (ارقام به میلیون ریال)
نام شرکت بیمه
ظرفیت مجاز قبولی اتکایی  
ایران 
7,759,138
البرز
798,000
آسیا
797,741
پارسیان
547,043
دانا
501,765
اتکایی ایرانیان
358,029
ملت
345,693
کارآفرین
282,923
پاسارگاد
257,970
اتکایی امین
244,206
سینا
211,029
ایران معین
134,235
 
جدول مذکور مطابق با ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 5/40 مصوب شورای عالی بیمه، تهیه و بروز رسانی شده است. بدین ترتیب از تاریخ ابلاغ بخشنامه (مورخ 3/3/1393) مبنای اعطای مجوز قبولی به مؤسسات بیمه متقاضی و نیز تمدید مجوزهای قبلی، ضوابط اجرایی فوق الاشاره خواهد بود.

منبع: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ بروز رسانی 1393.07.02