in out refresh
print version

بیمه‌های مخصوص

بیمه‌های مخصوص
بیمه های مخصوص
امروزه به علت گسترش انواع فعالیت های تجاری و خدماتی در زمینه های گوناگون از قبیل جابجایی کالا و مسافر در اقصاء نقاط جهان به وسیله کشتی و هواپیما و همچنین انجام بسیاری از داد و ستدها از طریق بانک ها و موسسات اعتباری، بخش عظیمی از سرمایه ها به این نوع فعالیت ها تخصیص داده شده است که چون در روند انجام اینگونه امور خطرات خاصی وجود دارد، به منظور حفظ و حراست دارایی ها و ایجاد تامین خاطر برای مالکین و مسئولین مربوطه، انواع پوشش های بیمه ای مخصوص توسط شرکت های بیمه گر ارایه می گردد که ذیلاً به بخشی از آن ها اشاره می شود: