in out refresh
print version

بیمه آسماری

بیمه آسماریشرکت بیمه آسماری (سهامی خاص) یک شرکت بیمه خصوصی است که به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378 و تصویب  مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد  تجاری صنعتی جمهوری اسلامی  ایران پس از طی تشریفات قانونی مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1391/11/16 اخذ نمود
 از جمله  عوامل موثر در تاسیس شرکت بیمه آسماری، نیاز مبرم بازار تقاضا در ایران و به ویژه  در مناطق آزاد تجاریو صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خدمات کیفی  بیمه میباشد
شرکت بیمه آسماری با استفاده از یکصدسال  تجربه کارشناسی مدیران ، مشاوران و کارشناسان طراز اول صنعت بیمه کشور و همکاری نزدیک با بزرگترین بازارهای  جهانی بیمه قادر است کمک ارزنده ای در ارزیابی و انتقال  ریسک و توزیع مجدد  جهانی آن در حفظ  و حراست از سرمایه های موجود و سرمایه گزاری های آینده در مناطق آزاد صنعتی و مناطق ویژه اقتصادیکشور بنماید.
استفاده از دانش روز دنیا برای انتقال  ریسک ، تنوع در عرضه  انواع  خدمات رایج بیمه ای دنیا  در ایران  بخشی از خدمات  بیمه آسماری می باشد که برای انجام  آن از فعالین شبکه حرفه ای نمایندگی و کارگزاران بیمه در کشور بهره میگیرد.
(برگرفته از سایت بیمه آسماری)