اخبار ویژه فرهنگ

انتخاب شرکت کارگزاری توسعه فرهنگ بیمه به عنوان کارگزار برتر برای پنجمین سال متوالی
انتخاب شرکت کارگزاری توسعه فرهنگ بیمه به عنوان کارگزار برتر برای پنجمین سال متوالی

<div dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.8286px; color: rgb(104, 104, 104); line-height: 16pt; text-align: justify; text-indent: 20px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <div dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.5038px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <div dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.8286px; line-height: 16pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <div dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.5038px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <span style="font-family:tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.1887px; line-height: 21.3333px; text-indent: 15pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 128); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 13.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">به گزارش روابط عمومي شركت كارگزاري توسعه فرهنگ بيمه، همزمان با عيد سعيد غدير خم و در تاريخ 09 مهرماه 1394، در گردهمائي معرفي نمايندگان و كارگزاران برتر بيمه البرز، شركت كارگزاري توسعه فرهنگ بيمه براي پنجمين سال متوالي موفق به كسب رتبه نخست و دريافت لوح كارگزار برتر گرديد</span></span>.&nbsp;</span></span></strong></span></span></div> <div dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.5038px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <span style="font-family:tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128); line-height: 16pt; text-indent: 15pt;">در اين گردهمايي كه با حضور&zwnj; مديرعامل و اعضاء هيات مديره، مدیران،&zwnj; روسای شعب،&zwnj; نمایندگان و کارگزاران همکار شرکت بيمه البرز برگزار شد، شركت كارگزاري توسعه فرهنگ بيمه موفق گرديد براي پنجمين سال متوالي، حائز رتبه نخست بين كارگزاران همكار با شركت بيمه البرز گرديده و مفتخر به دريافت نشان كارگزار برتر گردد.</span></span></span></div> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.8286px; line-height: 21.3333px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <span style="font-family:tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 128); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; outline: 0px; line-height: 12.9844px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مديريت شركت كارگزاري توسعه فرهنگ بيمه اين موفقيت را كه ناشي از الطاف خداوند متعال و نتيجه اعتماد بيمه&zwnj;گذاران محترم و حمايت&zwnj;هاي ايشان از اين شركت و تلاش&zwnj;ها و زحمات بي&zwnj;دريغ كليه همكاران شركت كارگزاري &nbsp;مي&zwnj;باشد را به يكايك همكاران شركت تبريك عرض نموده و براي ايشان آرزوي سلامتي و موفقيت روزافزون را مسئلت مي&zwnj;نمايد و اميدوار است اين موفقيت گامي باشد موثر در راستاي افزايش هرچه بيشتر توان فني و حرفه&zwnj;اي همكاران در راستاي ارائه خدمات بهينه و موثر به كليه بيمه&zwnj;گذاران محترم. </span></span></span></span></span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.8286px; line-height: 21.3333px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <a href="http://tfbinsur.com/file/201510/file_93_0_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.pdf" target="_blank"><span style="font-family:tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 128); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; outline: 0px; line-height: 12.9844px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دانلود فايل اطلاعيه</span></span></span></span></span></span></a></div> </div> </div>


قرارداد بیمه درمان ویژه کارکنان بانک ملی ایران

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family:tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size:12px;">به اطلاع مي&zwnj;رساند جهت رفاه حال كاركنان محترم بانك ملي ايران و خانواده ايشان و در راستاي تامين هزينه&zwnj;هاي درماني در هنگام بروز بيماري و يا حوادث احتمالي، <a href="http://bmi.ir/" target="_self">بانك ملي ايران</a> نسبت به انعقاد قرارداد بيمه درمان گروهي با شركت بيمه البرز اقدام نموده است.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family:tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size:12px;">شايان ذكر است در اين طرح كليه كاركنان شاغل، بازنشسته و وظيفه بگير بانك ملي ايران به همراه خانواده تحت تكفل ايشان تحت پوشش قرار گرفته&zwnj;اند.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family:tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size:12px;">خواهشمند است جهت اطلاع بيشتر از نحوه استفاده و دريافت هر گونه راهنمائي و توزيع بيشتر در رابطه با ساير مزايا و تسهيلات ايجاد شده جهت كاركنان بانك ملي ايران با <a href="http://tfbinsur.com/fa/page/101/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%88+%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+24+%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.html" target="_self">ستاد هماهنگي و پشتيباني 24 ساعته</a>&nbsp;به شماره 02188892442 تماس حاصل فرمائيد.&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="font-family:tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size:12px;">بديهي است <a href="http://tfbinsur.com/" target="_self">شركت كارگزاري توسعه فرهنگ بيمه</a> به عنوان كارگزار و مجري طرح آماده ارائه كليه خدمات موضوع قرارداد به كليه بيمه&zwnj;شدگان محترم بانك ملي ايران مي&zwnj;باشد.</span></span></p>