خدمات سمت راست

مرکز پشتیبانی بیمه خودرو
مرکز پشتیبانی بیمه خودرو

كليه بيمه‌گذاران محترم مي توانند ضمن تماس با مركز پشتيباني بيمه خودرو شركت كارگزاري توسعه فرهنگ بيمه نسبت به صدور بيمه‌نامه شخص ثالث و يا بدنه خويش اقدام و بيمه‌نامه مربوطه را در محل مورد نظر خويش دريافت نمايند.

 تلفن مركز پشتيباني بيمه خودرو

54537100 (021)

0719570 (0930)

0719571 (0930)ادامه...

تقدیرنامه بانک ملی ایران و بیمه البرز

به گزارش روابط عمومي شركت كارگزاري توسعه فرهنگ بيمه، طي مراسم برگزار شده با حضور معاونت محترم سرمايه انساني بانك ملي ايران، مديرعامل و معاون فني محترم بيمه البرز و مديران و روساي ادارت بانك ملي ايران، شركت بيمه البرز و شركت كارگزاري توسعه فرهنگ بيمه، گزارش عملكرد يكساله قرارداد بيمه درمان گروهي قرائت و از مسئولين و دست‌اندركاران اجراي قرارداد تقدير و قدرداني گرديد.

ادامه...

ستاد هماهنگی و پشتیبانی 24 ساعته بیمه درمان

به منظور پشتيباني 24 ساعته از بيمه‌شدگان محترم  در سراسر كشور "ستاد هماهنگي و پشتيباني 24 ساعته" توسط شركت كارگزاري توسعه فرهنگ بيمه راه‌اندازي و بصورت 24 ساعته و در تمامي ايام سال در خدمت بيمه‌شدگان محترم مي‌باشد.

ادامه...